KULTURTEOLOGISKT FÖRLAG Lund

 

KOMMANDE UTGIVNING, planerad 2020-2021:

Tillbaka till startsidahttp://www.kulturteologisktforlag.seLukas Arvidsson:

Hur klingade orgelmusiken kyrkobesökarna hörde i Sverige under 1700-talet?


(A short description in English under the Swedish text.)


En orgels fasad speglar insidan av instrumentet. Man skall med blotta ögat kunna se, förnimma, längta efter och förberedas för hur orgeln klingar. En sådan total homogen orgelupplevelse kan den enastående orgeln från 1728, byggd av Cahman för kyrkan i Leufsta Bruk (Lövstabruk) främja. 


Organisten Lukas Arvidsson arbetar med ett dokumentationsprojekt av instrumentet, och ger nu ut en inspelning gjord augusti 2016 och en bok kring projektet på förlaget.


Boken utgår från följande frågeställningar: Hur lät orgeln år 1728? Varifrån kom musiken? I vilka sammanhang användes instrumentet? Vem spelade? Och en följdfråga är: Hur ska vi idag kunna återskapa den klangvärld och den musik som ljöd från orgelns pipor under 1700-talet?


Cahmanorgeln som lärare

I allt framgångsrikt och konstnärligt högtstående musikutövande gäller att ”samspelet” mellan exekutör, instrument och de verk som interpreteras är optimalt och idealiskt. En violin tillverkad av Stradivarius berättar för violinisten hur hon eller han skall spela. Detsamma gäller för Cahmanorgeln i Lövstabruk.

För att en musiker och åhörare skall kunna uppleva detta instrument maximalt krävs att den förre visar ödmjukhet och respekt gentemot orgeln. Det krävs att musikern har en mycket god teknik, men också lyhördhet och fantasi i harmoni med Cahmaninstrumentet. 


Den tidiga repertoaren för Cahmanorgeln

Projektet skall röra frågan om vilken musik vi vill kunna framföra på Cahmanorgeln och försöka leda fram till hur den tidiga repertoaren tedde sig. Materialet att undersöka och arbeta med är den musik

som fanns i trakterna kring Lövstabruk och Uppland vid tiden för orgelns tillkomst. Däri ingår den uppländska ”folkmusiken”, men även material i det notbibliotek som fanns på Leufsta under 1700-talet och nu finns på Carolina Rediviva (Universitetsbiblioteket i Uppsala). Där finns förutom en del tryckta noter även anonyma handskrifter som är intressanta. Tidigare insatser på detta område av bl a musikvetaren Göran Blomberg och av Drottningholms barockensemble tillvaratas. Likaså kommer olika skrifter från och om liturgin och musiken från 1700-talet att undersökas. Exempel är ju psalmböcker, liturgiska böcker liksom beskrivningar, observationer och berättelser från tiden om hur folk uppfattade sin kyrkogång.


En mycket viktig del i projektet är den ljudliga dokumentationen av detta unika instrument. Erik Sikkema som är välkänd för sina enastående orgeldokumentationer, ska med sin unika ULSI-teknik dokumentera Cahmanorgeln. Det blir den första ULSI-inspelningen av detta instrumentet.


Mer information om författaren Lukas Arvidsson: www.organisten.se.


Lukas Arvidsson is currently working with a project in Lövstabruk on the outstanding Cahman organ from 1728, that results in a documentation of the instrument by Erik Sikkema Studio and Sikkemas ULSI technique. The project is to document the organ with music from that time and that area, and try to find the original registration and the music. Within this project the CD will be released with a publication/book with focus on the organ in its time in Sweden during 18th century, from a cultural, historical and liturgical context.

  KULTURTEOLOGISKT FÖRLAG Lund

Förlaget anslutet till Bokrondellen

www.bokrondellen.se

E-post:  kulturteologiskt.forlag@bredband.net

Telefon: 046-125168

Postadress:

Kulturteologiskt förlag

Kämpagränden 17 C

22476 Lund

Sverige

https://www.facebook.com/pages/Kulturteologiskt-f%C3%B6rlag-Lund/144485062405878?ref=stream