KULTURTEOLOGISKT FÖRLAG Lund

 

Bengt Arvidsson:

KYRKA SOM JULPRYDNAD

Om julkyrkor i gips och annat material

Lund 2016    ISBN: 978-91-637-2099-4

128 sid., rikt illustrerad

  KULTURTEOLOGISKT FÖRLAG Lund

Bankgiro: 5160 - 3983

Förlaget anslutet till:

Bokinfo  www.bokinfo.se

Förlagssystem AB  www.forlagssystem.se

E-post:  kulturteologiskt.forlag@bredband.net

Telefon: 046-125168

Postadress:

Kulturteologiskt förlag

Kämpagränden 17 C

22476 Lund

Sverige

https://www.facebook.com/pages/Kulturteologiskt-f%C3%B6rlag-Lund/144485062405878?ref=stream
Tillbaka till startsidahttp://www.kulturteologisktforlag.se

Än i dag pryder kyrkor tillverkade i gips eller annat material många hem under julhögtiden.  Men när och hur har seden uppkommit? Hur har seden utvecklats och gestaltats? Vilken symbolik ligger bakom? Utifrån ett rikhaltigt och unikt material behandlas dessa frågor i boken, och en intressant och fascinerande kulturhistoria tecknas  från 1800-talets krubblandskap på julborden till vår tids tomtebyar. Med italienska gipsgjutare kring sekelskiftet 1900 började en försäljning i större skala på julmarknader. Vid mitten av seklet hade julkyrkan blivit en given jultradition, som enligt varuhusens kataloger ej bör saknas i något hem. Julkyrkan hade blivit  ”det stämningsfullaste och vackraste bland juldekorationerna”! Boken är rikt illustrerad och utgör ett pionjärarbete om en för många omtyckt jultradition som inte tidigare uppmärksammats. Författaren har en mångårig idé- och teologihistorisk forskning bakom sig, och har publicerat ett antal tvärvetenskapliga böcker och artiklar om konst och teologi. Han är också författare till flera läroböcker i religionskunskap för gymnasieskolan (Se författarens bibliografi här!).

INNEHÅLL:


* INLEDNING

* MINIATYRKYRKOR OCH KYRKOMOTIV

* TILLVERKNING OCH FÖRSÄLJNING AV JULKYRKOR

De första gipskyrkorna till försäljning - italienska gipsgjutare kring sekelskiftet 1900

Försäljning av julkyrkor genom postorderföretag och i varuhus

Julkyrkor för välgörenhet under andra världskriget

Tillverkning och försäljning tiden efter 1900-talets mitt

Modell av hembygdens kyrka

Elfstrands krukmakeri i Sjöbo

Julkyrkor som hobbyarbeten och som julpyssel

* JULBORD, JULKRUBBA OCH JULKYRKA

Julbordet – inte ett bord för bara julmaten

”Landskap med en Kristuskrubba”

Julkyrkan och Jesus i Jerusalems tempel

Tvådelat julbord – julnatten då (julkrubban) och julnatten nu (julkyrkan)

Från julkrubba till tomtelandskap och tomteby

Djuren i julbordslandskapen

Julskyltning

Kyrkan i vinterlandskapet

Noter

Källor och litteratur

Bildförteckning och bildrättigheter

Register

OM JULKYRKOR
– en digital utställninghttp://www.kulturteologisktforlag.se/Museum0.html