http://www.kulturteologisktforlag.se/Museum3.html

Till

SIDA 3

En traditionell jul har ofta förknippats med en vit jul på landet. Konstnären  Leif Holmqvist (född 1936) har på julkortet från 1990-talet gett S:t Petri kyrka i Malmö centrum en lantlig prägel.

Om julkyrkor

Sida 2

Folk på väg från julgudstjänst i Leksands kyrka, julkort postat 1905.

En del konstförlag kunde erbjuda julkort genom att infoga en bild av kyrkan i ett vinterlandskap. På julkortet en sommarbild av Tryde kyrka, Skåne, med ett vinterlandskap som bakgrund. 1950-talet.

Bildmaterial på denna sida får ej reproduceras.

KYRKAN I VINTERLANDSKAPET