http://www.kulturteologisktforlag.se/Museum1.html

Till

SIDA 1

Än i dag pryder kyrkor tillverkade i gips eller annat material många hem under julhögtiden.  Men när och hur har seden uppkommit? Hur har seden utvecklats och gestaltats? Den digitala utställningen av julkyrkor på följande sidor vill kortfattat belysa detta. Det är en förhoppning att sidorna skall inspirera till att seden fortlever, kanske också inspirera församlingar, museer etc. till egna utställningar. Julkyrkor tillverkas fortfarande som juldekoration, och särskilt vid jul finns också på olika auktionssajter, i second handbutiker etc. ett antal julkyrkor till försäljning. Kanske kan sidorna här ge en viss vägledning till den som önskar införskaffa en julkyrka – eller bara ge perspektiv på den gamla julkyrkan i släkten!

Samlingen som visas på följande sidor är privat. Den har tillkommit bl.a. under arbetet med boken ”Kyrka som julprydnad. Om julkyrkor i gips och annat material”. Det är fritt att använda materialet på dessa sidor i artiklar, uppsatser etc. om inget annat anges nederst till vänster på sidan. Eftersom innehållet till stor del återfinnes i nämnda bok bör källhänvisningar i första hand ges till denna. När det gäller materialet i boken gäller sedvanlig copyright – observera här särskilt bildrättigheter.

Välkommen till sidorna!  
KULTURTEOLOGISKT FÖRLAG Lund (utgivare av boken Kyrka som julprydnad)    
Bengt Arvidsson (författare)

Om JULKYRKOR

– en digital utställning