KULTURTEOLOGISKT FÖRLAG Lund

 

År 1616 blev Mads Jensen Medelfar Christian IV´s hovpräst och sedan biskop i Lund 1620-1637. Medelfar var väl förtrogen med Christian IV's omfattande byggnadsverksamhet, och kunde som hovpräst följa slutförandet av slottskyrkan på Frederiksborg och som biskop i Lund byggandet av kyrkorna i de nyanlagda städerna Kristianopel och Kristianstad. Under högtidliga former invigde Medelfar Trefaldighetskyrkan i Kristianstad 1628, och dokumenterade invigningen för eftervärlden i ett omfattande teologiskt arbete, "Encoenia Sacra, Christelig Indvielse Prædicken", tryckt i Köpenhamn 1633.


Utifrån Medelfars liv och verksamhet handlar TILL SAKRALT BRUK om kyrkobyggnaden i kyrko- och fromhetslivet efter reformationen under 1500- talet och i början av 1600-talet. Kring kyrkobyggnaden kretsade människans liv från vaggan till graven, och kyrkobyggnadens konstnärliga skönhet och gudstjänstens rika utformning lyfte människan från det vardagliga till det heliga. Kyrkorummet var ett från det världsliga avskilt rum, som man nalkades med andakt och vördnad. Kyrkoinvigningsceremonien var viktig, genom den avskildes byggnaden från det profana till det sakrala. Boken ger en ingående analys av Medelfars kyrkoinvigningspredikan och av de förlagor han haft.


TILL SAKRALT BRUK är tvärvetenskaplig med utgångspunkt både i kyrko- och teologihistoria och i konsthistoria. Lunds stift förblev även århundradet efter reformationen en vital del av det danska riket. Boken ger en god inblick i Danmarks reformationshistoria, som också var Lunds stifts, och tecknar tidens intressanta kulturhistoria och lärdomstradition. Konsthistoriskt står renässansen i centrum. Teologiskt fördjupar boken tankar kring kyrkobyggnaden och om det sakrala rummet, och ger på så sätt perspektiv på kyrkobyggnadens betydelse för människor än idag i glädje och i sorg, och för stillhet och kontemplation. TILL SAKRALT BRUK är en bok om det rika kulturarv våra kyrkobyggnader utgör.

Bengt Arvidsson


TILL SAKRALT BRUK Kyrkobyggnaden i lundabiskopen Mads Jensen Medelfars (1579 - 1637) liv och teologi


Lund 2012


Inbunden, hårda pärmar

272 sid., 50 färgillustrationer

ISBN: 978-91-637-2098-7

Beställning från förlaget, kontakta:  kulturteologiskt.forlag@bredband.net

Beställning bokhandel: Pris enligt resp. butik eller nätbokhandel. Förlagspris: Se Bokrondellen  eller kontakta förlaget!

  KULTURTEOLOGISKT FÖRLAG Lund

Förlaget anslutet till Bokrondellen

www.bokrondellen.se

E-post:  kulturteologiskt.forlag@bredband.net

Telefon: 046-125168

Postadress:

Kulturteologiskt förlag

Kämpagränden 17 C

22476 Lund

Sverige

https://www.facebook.com/pages/Kulturteologiskt-f%C3%B6rlag-Lund/144485062405878?ref=stream

Se författarens bibliografi här!