KULTURTEOLOGISKT FÖRLAG Lund

 

Bengt Arvidsson:

Bed och arbeta i trädgården.

Trädgårdskonsten i tro och tradition.

Lund 2009

Tillbaka till startsidahttp://www.kulturteologisktforlag.se(Se författarens bibliografi här:)

 

Boken är en kulturhistoria om trädgårdskonstens stora betydelse i kristen tro och tradition från fornkyrkan fram till vår tid, men också om kristendomens betydelse för trädgårdsodling och trädgårdskonst. 

I bl.a. de medeltida klostren och sedan i de evangeliska prästgårdarna efter reformationen samlades en viktig botanisk kunskap om växternas nytta men också om växternas namn och symboliska betydelse. I bönböcker och uppbyggelselitteratur blev de enskilda växterna andaktsbilder. Trädgårdarna blev platser för vila till kropp och själ och för bön och eftertanke. Århundrade efter århundrade har intresset för trädgårdar och trädgårdsodling förmedlats vidare i anslutning till kristen tro och tradition, liksom tanken på trädgården som ett paradis.
INNEHÅLL:


Förord

Bed och arbeta

Växtsymbolik och trädgård under kyrkans första århundraden

Jordbruk och klosterträdgårdar

Lovsång och bön till Skaparen

Marie örtagård och rosenkransen

Sedelärande växter

Det evangeliska prästhemmet – prästgården

Lutherrosen

Fromma trädgårdsmästare

Hortulus animae – själens örtagård

Trädgården i psalm och dikt

Trädgårdsbetraktelser

Präster som botanister

En stad och trädgård för troende – herrnhutismen

”Predikantens trädgård” – förslag till missionskyrka

Blomsterspråket

Naturen som bild hos Lina Sandell

Industristaden och längtan tillbaka till landet

Blommor och välgörenhet – blomstermissionen

Barn och blommor – kronprinsessan Margareta

Kristna sommarhem

Trädgårdar för rehabilitering, meditation och ”quiet gardens”

Källor och litteratur 

Bildförteckning och bildrättigheter

Personregister

  KULTURTEOLOGISKT FÖRLAG Lund

Förlaget anslutet till Bokrondellen

www.bokinfo.se

E-post:  kulturteologiskt.forlag@bredband.net

Telefon: 046-125168

Postadress:

Kulturteologiskt förlag

Kämpagränden 17 C

22476 Lund

Sverige

https://www.facebook.com/pages/Kulturteologiskt-f%C3%B6rlag-Lund/144485062405878?ref=stream